PROTECT SECURITY
Bostadsrättsföreningar


Hem Frågor Kontakta oss
 
 
 Frågor/svar

 Regler/tomtmark

 Projektering

 kontrollavgif

 Konsultation

 Parkeringsregler

 Parkeringstillstånd

 

 FELPARKERING

 klottersanering

 klotter/spaning


 


Tel/Kontor:
     040-
Tel/Fax:
     
Tel/Jour:
      072-2578810


Protect Security, 2oo5, logotype           

BOENDEPARKIERING

  • ORDNA PARKERINGSTILLSTÅND : Områdesbeteckningar på ditt tillstånd finns en områdesbeteckning, till exempel "BoV1". Då får du boendeparkera på platser med tilläggstavla "Boende BoV1". Var besökare parkerar och ordinarie taxa för parkeringsbiljetter.

  • KONTAKTA OSS.

  • Ange hur länge du vill ha tillstånd

  • FELANMÄLAN Anmäl fel dygnet runt - året runt Vi tar emot felanmälningar som rör markägare/Bostadsrättsföreningar,t.e.x. belysning, städning, snöröjnin, skador, klotter, skadedjur m.m. Protect Security vill visa på sitt höga kvalitetstänkande och samtidigt tillgodose de krav som ställs för att kunna erbjuda bra övervakningstjänster, samt för att ge den utförande personalen en bra arbetsmiljö m erforderlig skyddsutrustning utifrån uppdragets art/karaktär. Alla uppdrag föregås av en riskinventering/analys på egendom.

   Företag kan teckna en ansvarsförsäkran

   Vi strävar efter att följa de arbetsmiljökrav och arbetscertifiering enl normer.

Jobba här
Till jobb