PROTECT SECURITY


Till startsidan Frågor Kontakta oss
 

 
 Fastighetsjour

 Gäller det samma regler för ett handikapptillstånd på tomtmark som på gatumark?

 Projektering

  Varför är kontrollavgiften olika stor??

 Konsultation

 P-regler

 P-tillstånd

 Biljettaxor/Betalning

 Felparkering

 klottersanering

 klotterspaning


 AVSLUTA


Tel/Kontor:
     040-
Tel/Fax:
     
Tel/Jour:
     072-2578810


Protect Security,  2oo5, logotype                                        

PROTECT SECURITYINFORMERAR2007 !

  • Varför är kontrollavgiften olika stor: - Kontrollavgiftens storlek får inte överstiga den felparkeringsavgift som gäller i kommunen. I praktiken är det alltså kommunen som bestämmer kontrollavgiftens storlek. Den kan variera för olika typer av överträdelser.

  • Har parkeringsvakten betalt i förhållande till antalet utfärdade kontrollavgifter? : Nej! Alla parkeringsvakter har fast månadslön eller timlön och inkomsten är inte relaterad till antalet skrivna kontrollavgifter.

  • Om jag anser att kontrollavgiften är felaktig och därför inte vill betala den, hur gör jag då? : Klagomål på en utfärdad kontrollavgift prövas efter skriftlig invändning. I normalfallet kan du inte bli befriad från avgiften genom att ringa. Adressen dit du skall skicka din invändning framgår av kontrollavgiftsfakturan.

  • Hur länge får jag ha bilen uppställd där det är parkeringsförbud? : Där det är parkeringsförbud är det tillåtet att stanna endast för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

   Protect
   Security - parkeringsövervakningar


Jobba här
Till jobben