PROTECT SECURITY


Till startsidan Frågor Kontakta oss
 
 
 Historik

 Kunder

 Kvalitet/Miljö

 Meddelande

 Personal

 Vår filosofi


 

Tel/Kontor:
     040-
Tel/Fax:
     
Tel/Jour:
      0739577428


Protect Security Sweden Ltd,  2oo5, logotype  Kvalitetsplanering

  - Företaget skall upprätthålla en hög nivå i hela verksamheten genom att vara uppdaterad på förbättringar och ev färändringar i tjänsteutbud samt produktutbud.
  Kunskaper mm avseende produktutveckling upprätthålles via utbildningar och ett nära arbete med leverantörer.

  - Kontinuerlig utbildning av samtliga anställda vid företaget.

  - En väl fungerande organisation och planering upprätthålles med välutbildad personal.

  - Att levererade varor och tjänster uppfyller kundernas förväntningar.

  Miljöplanering

  - Våra insatser och vårt miljöarbete ska styras av en helhetssyn av vad som tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

  - Bra miljö skall vara en konkurrensfaktor för Protect Security Sweden.

  - Miljöargument vid marknadsföring skall grundas på fakta och helhetssyn.

  - Företagets ledningsgrupp har ett övergripande ansvar i miljöfrågorna.

  - Protect Security Sweden skall ha en långsiktig miljöplanering och följa utvecklingen av miljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.  

   

  Protect Security har erfarenhet av såväl säkerhetsobjekt som säkerhet inom publika miljöer. I framtiden ligger Verksamhetsledningssystem certifieringar för kvalitet ( 9001:2000) miljö ( 14001:2004) och arbetsmiljö (AFS 2001:1)Detta blir 2009 för att säkerställa en god drift.


SALUMARKNADEN
Till Salu