Your Client's Website Title

                                                     Vi hjälper dig
                                                           

< /font>
Start oss Frågor Länkar Skydd Larm
 


 våra tjänster

 Regler för övervakning? RISKANALYS.

Tel/Kontor:
     040-
Tel/Fax:
     
Tel/Jour:
     072-2578810


Protect Security Sweden,2o16, logotype


  ÖVERVAKNINGSSYSTEM  Söker ni dataövervakning ,där säkerhetskraven är högt ställda. Vad kan man förväntar sig ?
Mer och bättre dataservice.

Vi hittar det ni söker!
Flexibelt tjänsteutbud för att tillfredsställa våra kunders olika behov och önskemål med mycket kort varsel.

Vad betyder en säkrare information för er?  


SYSTEM-SECURITY OTROHET - hitta otrogna sen 2005

Vi arbetar med vår s.m.a.r.t modell. Med viljan att successivt förbättra och utveckla verksamheten i vår bransch. Du som arbetar med relaterande projekt vet att det finns många sätt att räkna hem värdet av gjorda investeringar. Så att kunder blir nöjdare av vår närvaro!
Enkel logik säger oss att resultatet måste användas av verksamheten- För att undvika att värdet blir noll. Med vår säkert&smartare modell hjälper vi dig att höja värdet på dina projekt och investeringar! Vi erbjuder behovsanalys för våra framtida kunder.

Vill du veta mer om och om hur vi kan hjälpa dig att få en säkrare och smartare verksamhet”
Och få ut större värde av dina investeringar.

Mätning
Protect security sweden digitala mätningar kan användas för att snabbt och effektivt kartlägga uppfattningar och attityder bland interna (medarbetare) och externa (exv. kunder, leverantörer) målgrupper. Protectsecurity kan ansvara för hela arbetsprocessen – från att i samrådan med kunden formulera frågor till att ta fram statistik och därefter analysera och presentera resultatet. I vår standardmätning för medarbetare mäter vi kundens uppfattning i frågor som kan sorteras under sex kvalitetsområden; Delaktighet, Säkerhet, Tydlighet, Trygghet, och miljön. Resultatet presenteras med ett index för varje område för att på ett enkelt och tydligt sätt kunna göra jämföra siffrorna i samma bransch. Vi garanterar att samtliga respondenter svarar anonymt. Det ökar trovärdigheten bland de som kan delta i undersökningen och svarsfrekvensen är också högre än i undersökningar där respondenterna går att spåra.

Om det är något du undrar över men som du inte hittar svar på här på vår sida så är du såklart välkommen att kontakta oss, vilket görs enklast via mail (se kontakt). Vi ser fram emot att höra ifrån Dig! Vänligen Handläggare/ Mikael Sonesson kontakter/ Anna-Maja PettersonSECURITY NEEWS
IKEA security blunder Ikea Tidy Up their security & Services;

Swedish furniture firm IKEA experienced a security blunder at its online store this week, exposing the private details of hundreds of customers online. A Web server configuration error left a database file containing the customer information temporarily unprotected an accessible to any visitor to IKEA's Web site. The glitch revealed the names, addresses, telephone numbers and email information belonging to customers who had ordered a catalogue from IKEA. According to an IKEA spokeswoman, just one Internet customer actually gained access to the information, and the store plugged the hole shortly after it was alerted. The company is carrying out an investigation into the incident, she said. "To our understanding it was an isolated incident on the North American Web site," said the spokeswoman. "The site closed it down pending an inquiry, and we're awaiting further details of how it was carried out." This is the latest in an increasingly long line of blunders to blight big name companies that have entered into e-commerce. Consumer groups are also more concerned about the impact this could be having on customer confidence. Article from news.zdnet.


JUST NU
FÖR DIG

Bra sidor
>>>

Protect Security Sweden, 2o16, logotype


Reservation för fel i textinfo!