PROTECT SECURITY


Till startsidant Frågor Kontakta oss
 
 
 Frågor/svar

 Regler tomtmark

 Projektering

 Kontrollavgifter

 Konsultation

 Parkeringsregler

 PARKERINGSTILLSTÅND

 Felparkering klottersanering

 klotterspaning


 AVSLUTA


Tel/Kontor:
     
Tel/Fax:
     
Tel/Jour:
     072578810


Protect Security,2oo5, logotype                                         1:Info om Parkeringsregler

  • Många ska samsas om begränsade p-platsutrymme. För att detta ska fungera på ett bra sätt finns regler. :
  • Se frågor och svar:   Om jag anser att kontrollavgiften är felaktig och därför inte vill betala den, hur gör jag då?

  • - Klagomål på en utfärdad kontrollavgift prövas efter skriftlig invändning. I normalfallet kan du inte bli befriad från avgiften genom att ringa. Adressen dit du skall skicka din invändning framgår av kontrollavgiftsfakturan.

   Gäller det samma regler för ett handikapptillstånd på tomtmark som på gatumark?

   - Nej! Där parkeringen regleras civilrättsligt gäller handikapptillståndet endast på de parkeringsplatser som är utmärkta som sådana. Ligger platsen inom ett område som i övrigt är avgiftsbelagt skall även tillståndshavare i normalfallet betala parkeringsavgift.

   Hur länge får jag ha bilen uppställd där det är parkeringsförbud?

  • - Där det är parkeringsförbud är det tillåtet att stanna endast för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.   Om jag har en motorcykel eller släpvagn, hur ska jag då göra med parkeringsbiljetten?

  • - Du löser parkeringsbiljett när du parkerar fordonet, men då du inte har någon vindruta att placera den innanför så lägger du biljetten i plånboken eller på något annat säkert ställe. Om du blir rapporterad skickar du in kontrollavgiften och parkeringsbiljetten och talar om hur det är.   Har parkeringsvakten betalt i förhållande till antalet utfärdade kontrollavgifter?

   - Nej! Alla parkeringsvakter har fast månadslön eller timlön och inkomsten är inte relaterad till antalet skrivna kontrollavgifter.

   OBS !!!

   VARFÖR VÄNTA TILLS BEHOVET ÄR AKUT
   BLI AVTALSKUND NU GENAST !

Jobba här
Till jobb