PROTECT SECURITY


Startsidan Frågor Kontakta oss
 
 
 Frågor/svar

 regler/tomtmark

 Projektering

 

 Konsultation

 P-regler

 P-tillstånd

 Biljettaxor/Betalning

 FELPARKERING


 KLOTTERSANERING

 klotterspaning


 AVSLUTA


Tel/Kontor:
     040-
Tel/Fax:
     
Tel/Jour:
     072-2578810


Protect Security,  2oo5, logotype


  • All privat mark bestämmer markägaren reglerna för och allt annat bestämmer kommunen om. Sitter det en zonskylt eller en stannandeförbudsskylt så gäller detta även MC. Är det en betalparkering och det inte finns en anvisad MC-parkering ska MC-föraren erlägga p-avgift som alla andra. Hur och var man sätter kvittot eller biljetten är upp till föraren. Det enda kravet är att vi ska se den när vi går och bevakar. Te x zonskyltarna. De gäller alla. Även MC och det borde förarna veta om och se som självklart. lika mycket som vi gör vårt jobb....  • Klotterskydd: Att applicera ett klotterskydd på ett utsatt underlag (vägg/fastighet) är en bra investering. Det blir enklare att ta bort ev klotter på en behandlad yta vilket innebär att slitaget på underlaget blir mindre och saneringskostnaden minskar. Det är inte alla ytor som lämpar sig för ett klotterskydd. Före ev klotterskydd appliceras skall ytan undersökas så att man kan förvissa sig om att funktionen kommer att bli den tilltänkta samt att ingen risk för skador och missfärgning av underlaget uppstår.

    Uppstart: Klotterskydd Hösten 2007 !


        


Jobba här
Till jobb